Domů » Informace pro obyvatele

Informace pro obyvatele

Průzkum podzemních vod

Zveřejněno dne: 28.5.2020
OÚ Rabakov zajistí i v letošním roce pro zájemce certifikovaný odběr a akreditovanou analýzu pitné vody z jejich individuálních zdrojů vod (studny, vrty). Pro trvale přihlášené obyvatele bude proveden odběr a analýza zdarma, pro ostatní zájemce z obce Rabakov může OÚ zajistit odběr vzorku zdarma a  ...více

Informace: COVID-19

Zveřejněno dne: 12.5.2020
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ BUDOU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU ZACHOVÁNY VE STÁVAJÍCÍM ROZSAHU – SUDÁ STŘEDA 15:00 – 17:00 Pro komunikaci prosím využívejte přednostně telefonické a e-mailové spojení. Při osobní návštěvě obecního úřadu je nutné použít osobní ochranné prostředky dýchacích cest. Obec v případě potřeby a výzvy zajistí ...více

Nabídka dřeva společnosti DEBLICE – lesy s.r.o.

Zveřejněno dne: 12.5.2020
Firma DEBLICE – lesy vyhlašuje TOTÁLNÍ VÝPRODEJ JEHLIČNATÉHO DŘÍVÍ a letní akci na dřevěné brikety a dřevěné pelety do kamen a kotlů: U jehličnatého dříví přímo z lesa cena už za 450 korun za metr včetně ...více

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Zveřejněno dne: 12.5.2020
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060710257 ve Vaší obci / městě: Rabakov  ...více

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 28.4.2020
O víkendu 16. a 17. května 2020 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 15.5. a odvezen bude v pondělí 18.5.2020. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie a obaly jimi znečištěné, baterie, azbeztové výrobky, atd.), ...více

Legislativa: COVID-19

Zveřejněno dne: 31.3.2020
Aktuality k 1.4.2020: Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje k provedení ochrany veřejného zdraví: Rozhodnutí hejtmanky stř. kraje č. 4 Aktuality k 31.3.2020: Nová Usnesení vlády České republiky o krizových opatření (další podnímky krizového stavu): Usnesení vlády ČR ...více

Nabídka desinfekce

Zveřejněno dne: 26.3.2020
Dnes (26.3.2020) obdržel obecní úřad z Magistrátu v Mladé Boleslavi 5 litrů desinfekce na bázi alkoholu s univerzálním použitím. Vyzýváme obyvatele Rabakova, aby v případě zájmu o příděl této desinfekce, sdělili tento zájem buď telefonicky/sms (777 865 203), nebo emailem (zc.vokabar@cebo ), do zítřejší (pátek 27.3.2020) 8 hodiny večerní. Podle zájmu ...více

Zrušení zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno dne: 17.3.2020
V souladu s pokyny Ministerstva vnitra pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne 16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího v zákazu volného pohybu osob na území České republiky, ruším veřejné zasedání obecního zastupitelstva naplánované na středu 18.3.2020. Náhradní termín bude stanoven po skončení krizivého  ...více

Sběr upotřebených jedlých tuků a olejů z domácností

Zveřejněno dne: 2.3.2020
V rámci sběru tříděného odpadu je v budově obecního úřadu nově umístěn kontejner na sběr upotřebených jedlých olejů a tuků. Tento odpad můžete předat během úředních hodin (vždy sudá středa od 15:00 do 17:00 hod) pracovníkům obecního úřadu. Odpadní jedlé oleje a tuky lze předat pouze v neporušené a uzavřené ...více

Svoz nebezpečného odpadu 4.4.2020

Zveřejněno dne: 22.1.2020
Obecní úřad  Rabakov oznamuje, že svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 4.4.2019 ráno v 9:00 hodin na obvyklém místě u obecního úřadu.

Upozorňujeme, že do tohoto odpadu patří:
- ledničky
- mrazničky
- autobaterie
- televizory
- monitory
- zářivky
(tato zařízení musí být kompletní - nesmí být demontována)
- obaly od barev
- olej
- monočlánky
- drob. baterie

Nový termín kurzu první pomoci Českého červeného kříže

Zveřejněno dne: 9.12.2019
V neděli 12.1.2020 v 9:00 ráno bude v budově OÚ uspořádán krátký kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červené kříže. Doba kurzu bude v rozsahu 1,5 – 2 hodin s následujícím obsahem: 1. Obecný postup první pomoci (zásady první pomoci, zásady bezpečnosti) 2. Bezvědomí, základní neodkladná ...více

Nedělní kurz první pomoci odložen

Zveřejněno dne: 30.10.2019
Kurz první pomoci lektorovaný Českým červeným křížem se tuto neděli 3.11.2019 ze strany ČČK z personálních důvodů ruší.  O náhradním termínu Vás budeme informovat co nejdříve. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin dne 16.10.2019

Zveřejněno dne: 9.10.2019
Příští týden ve středu 16.10.2019 jsou úřední hodiny na OÚ z organizačních důvodu zrušeny. Za případné komplikace se omlouváme.

Výzva ÚZSVM a KÚ k identifikaci vlastníků nemovitostí

Zveřejněno dne: 2.10.2019
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zveřejněno dne: 2.10.2019
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících ...více
Stránky:  První Předchozí 1 2 3 4 5 Další Poslední 
Stránka 2 z 5