Domů » Informace pro obyvatele

Informace pro obyvatele

Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 9.7.2019
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.5.2019 bylo přijato usnesení č. 4, které schválilo program monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad obyvatel Rabakova. Cílem monitoringu financovaného z obecního rozpočtu bylo umožnit obyvatelům jednorázovou kontrolu kvality jejich individuálních zdrojů pitné a užitkové vody z hlediska základního chemického ...více

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 12.6.2019
Tento víkend 15. a 16. června 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 14.6. a odvezen bude v pondělí 17.6.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. ...více

Očkování psů - červen 2019

Zveřejněno dne: 7.6.2019
Příští týden v sobotu 15. června 2019 od 8:00 hodin ráno proběhne na zastávce u budovy obecního úřadu očkování psů pod vedením pana MVDr. Jana Buchtíka z Dolního Bousova.

Odečet elektroměrů

Zveřejněno dne: 5.6.2019
Příští týden v úterý 11. června 2019 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribude a.s. provádět odečet elektrohodin a to od 7:30 do 15:00.

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 31.5.2019
Pokládka finálního asfaltového povrchu bude dnes tj. 31.5.2019 ukončena. Od zítřka soboty 1.6.2019 budou pokračovat dokončovací práce na sjezdech, příkopech, budou vyznačeny bílé pruhy, atd. Termín ukončení uzavírky 9.6.2019 je platný. Dle informací zhotovitele bude 9.6.2019 silnice otevřena v režimu předčasného užívání, místo zákazu vjezdu se však objeví cedule s ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 27.5.2019
Po dobu úplného uzavření silnice, kdy bude aplikován penetrační asfaltový nátěr a pokládán finální asfaltový povrch, bude pro zaparkování vozidel obyvatel z Rabakova zpřístupněna zatravněná plocha bývalé skládky na okraji Domousnic (vedle železničního přejezdu). Plocha bude posekána a brána otevřena od zítřka, tj. od 28.5.2019. Děkujeme za vstřícnost a ochotu ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 24.5.2019
Příští týden v úterý 28.5.2019 bude v odpoledních hodinách (pravděpodobně kolem 15:00) zahájena aplikace asfaltové penetrace. Následující den ve středu 29.5.2019 až do pátku 31.5.2019 bude probíhat pokládka nového asfaltového povrchu. Po celou tuto dobu, tedy od odpoledních hodin v úterý 28.5.2019 do pátku 31.5.2019 bude silnice zcela uzavřena a ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 13.5.2019
Stavba propustku mezi č.p. 10 a 11 bude zahájena tuto středu 15. května a ukončena by měla být druhý den ve čtvrtek 16. května. Stavba propustku po tyto dva dny úplně znemožní průjezd obcí. Obyvatelé budou muset vyjíždět z obce podle svého bydliště buď na sever přes Domousnice, nebo na ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 3.5.2019
Aplikace hydraulických pojiv (vápna a cementu) byla dnes, tj. 3.5.2019, ukončena. Upravené podloží silnice by mělo ještě 24 hodin tuhnout, tudíž by nemělo být vystaveno nadměrné dopravě. Tuto sobotu a neděli (4 - 5.5.2019) bude držet stavební firma pracovní klid. Od pondělí 6.5.2019 bude podloží ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 26.4.2019
Do středy 1.5.2019 budou pokračovat dosavadní práce na příkopech. Ve čtvrtek 2.5.2019 bude zahájena aplikace a zapravení vápna a cementu do podloží vozovky. Aplikace má být ukončena v sobotu 4.6.2019. V uvedených třech dnech, tedy 2. až 4. května, bude průjezd výrazně omezen. Řiďte se prosím pokynů pracovníků stavby, počítejte ...více

Pálení čarodejnic

Zveřejněno dne: 18.4.2019
Obec Rabakov obnovuje tradici pálení čarodejnic Srdečně zveme všechny obyvatele a přátele obce Rabakov na obnovenou tradici pálení čarodejnic, která proběhne o tajemné Filipojakubské noci 30. dubna od 18:00 hodin na návrší uprostřed obce, přesněji na louce před č.p. 12. Bude připravena hranice ze suché smrkové kulatiny. ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 16.4.2019
Během tohoto týdne budou pokračovat zemní práce na silnici, tj. bagrování krajnic a rozšiřování vyfrézované části vozovky. Tyto práce budou probíhat až do tohoto pátku, tj. do 19.4.2019 V sobotu, neděli a o velikonočním pondělí (20. - 22.4.2019) budou práce přerušeny. Příští týden od úterý 23.4.2019 budou znovu pokračovat zemní ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 11.4.2019
Do nadcházející soboty, t.j. 13. dubna, bude pokračovat frézování povrchu silnice v úseku od č. p. 12 až na severní konec uzavírky u železničního přejezdu mezi Rabakovem a Domousnicemi. Frézováním bude odstraněn kompletně povrch vozovky do hloubky 40 cm a to v celé její šíři. Přístup k jednotlivým nemovitostem bude ...více

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - lesy a kůrovec

Zveřejněno dne: 4.4.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Průzkum podzemní vody

Zveřejněno dne: 1.4.2019
OÚ Rabakov zajistí pro zájemce certifikovaný odběr a akreditovanou analýzu pitné vody z jejich individuálních zdrojů vod (studny, vrty). Pro trvale přihlášené obyvatele bude proveden odběr a analýza zdarma, pro ostatní zájemce z obce Rabakov může OÚ zajistit odběr vzorku zdarma a analýzu za cenu nabídnutou akreditovanou laboratoří.  ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 1.4.2019
Dle sdělení stavební společnosti M-SILNICE a.s. se začátek uzavírky silnice odkládá z technických důvodů o týden na 8.4.2019. Cedule vyznačující uzavírku a objízdnou trasu jsou již instalovány, ale jsou otočeny, či zaktryty. Tento týden 1.4. až 7.4.2019 bude tedy veškerá doprava, včetně svozu odpadů, rozvozu obědů, pošty atd. probíhat ...více

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Zveřejněno dne: 30.3.2019
Stránky:  První Předchozí 1 2 3 4 Další Poslední 
Stránka 2 z 4