Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Informace o dopravním omezení a výluce autobusové dopravy během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Informace o dopravním omezení a výluce autobusové dopravy během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 7.3.2019
Od 1.4. do 9.6.2019 bude silnice v naší obci zcela uzavřena z důvodu její rekonstrukce. Vjezd bude umožněn pouze vozidlům stavby, záchranným složkám a dále bude umožněn přístup k jednotlivým nemovitostem. Uzavírka bude začínat u přejezdu mezi Rabakovem a Domousnicemi a končit bude před č.p. 5 (Miclíkovi - Muzeum JAWA).

Popis dopravního omezení v textové i grafické podobě je možné stáhnout z níže uvedených odkazů, včetně vyznačení objízdných tras.

Od 9.6. do 23.9.2019 bude pokračovat rekonstrukce silnice a stavba kanalizace v obci Ujkovice. V uvedeném termínu bude zcela uzavřena silnice od okraje obce Ujkovice ve směru z Rabakova až ke křižovatce mezi Ujkovicemi a Prodašicemi.

Uvedené termíny ukončení prací se mohou mírně lišit v závislosti na rychlosti postupu stavebních prací.

Původně zamýšlená rekonstrukce celého úseku silnice mezi Rabakovem a Ujkovicemi nebude realizována.

Součástí rekonstrukce silnice v Rabakově bude i kácení 6 ks dřevin a 1 ks keře, kácení bude probíhat od 18.3.2019. Rozhodnutí obecního úřadu povolující kácení je uvedeno v sekci Úřední deska.

Po dobu rekonstrukce silnice v Rabakově budou zrušeny všechny autobusové spoje. Během rekonstrukce silnice v Ujkovicích bude pokračovat přerušení linky 260110 Mladá Boleslav – Prodašice – Rožďalovice. Detailní popis výluk je uveden níže: 

1) linka 260080 Dolní Bousov – Rabakov – Dolní Bousov nebude po dobu uzavírky

obsluhovat zastávky Domousnice, MŠ; Rabakov, chaty a Rabakov. Ranní a odpolední spoje budou začínat a končit ve stanici Domousnice, žel. zast., polední
spoj pojede z této zastávky přímo do Veselice. Vybrané spoje jedou v jiných
časových polohách;

2) linka 260110 Mladá Boleslav – Prodašice – Rožďalovice nebude po dobu
uzavírky obsluhovat zastávky Ujkovice, Na křižovatce; Rabakov a Rabakov, chaty.
Zastávka Prodašice, u transformátoru bude přesunuta do stanice Prodašice. Ranní
spoj vyjíždí z Rožďalovic o 5 minut dříve, od stanice Domousnice, MŠ jede podle
obvyklých časů.

Návrhy výlukových jízdních řádů jsou ke stažení v níže uvedených odkazech.