Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Kontejner na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 6.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019.
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly  od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. Do kontejneru patří nábytek, koberce, starý textil apod. Ostatní odpady z domácností jako papír, plasty a sklo vhazujte do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.