Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Kontejner na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 7.9.2020
O víkendu 10. a 11. října 2020 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven již během pátku 9.10. a odvezen bude v pondělí 12.10.2020.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie a obaly jimi znečištěné, baterie, azbeztové výrobky, atd.), dále pneumatiky, elektronika apod.

Do kontejneru patří nábytek, koberce, lina, keramika, starý textil, drobný stavební odpad apod.

Ostatní odpady z domácností jako papír, plasty a sklo vhazujte do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.