Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Nový termín kurzu první pomoci Českého červeného kříže

Nový termín kurzu první pomoci Českého červeného kříže

Zveřejněno dne: 9.12.2019
V neděli 12.1.2020 v 9:00 ráno bude v budově OÚ uspořádán krátký kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červené kříže. Doba kurzu bude v rozsahu 1,5 – 2 hodin s následujícím  obsahem:

1. Obecný postup první pomoci (zásady první pomoci, zásady bezpečnosti)
2. Bezvědomí, základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace, použití AED
3. Zástava masivního zevního krvácení, vnitřní krvácení, prevence šoku, rány
4. Další akutní stavy (srdeční a mozková příhoda, alergie, diabetes, epilepsie)

Organizaci kurzu zajišťuje obec Rabakov, účast na kurzu je zdarma. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.