Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zveřejněno dne: 20.2.2018
Dne 28.2.2017 od 17.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov.

Program zasedání:
1.    Zahájení a schválení programu schůze;
2.    Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů;
3.    Informace o jarním svozu nebezpečného odpadu;
4.    Seznámení s uzavřeným dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě č. 808 (AG-CHlum s.r.o.) - zvýšení nájmu;
5.    Informace o jednání s p. Fr. Vondráčkem - pověřeným výkonem činnosti lesního hospodáře pro obec Rabakov;
6.    Projednání a schválení návrhu těžby dřeva z polomu v obecním lese;
7.    Seznámení s rozpočtovými změnami č. 11/2017;
8.    Seznámení s rozpočtovými změnami č. 1/2018;
9.    Projednání a schválení zpráv kontrolního a finančního výboru za 4. čtvrtlení roku 2017;
10.  Diskuse, usnesení a závěr.