Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Zveřejněno dne: 18.9.2017
Dne 25.9.2017 od 17.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov.

Program zasedání:
1.    Zahájení a schválení programu schůze
2.    Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3.    Projednání a schválení dodavatele na pořízení obecního rozhlasu
4.    Seznámení s rozpočtovými změnami č.6. a 7.
5.    Schválení zpráv kontrolního a finančního výboru za 1 a 2. čtvrtlení
6.    Informace o činnosti OÚ
7.    Diskuse, závěr.