Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Průzkum podzemních vod 2021

Průzkum podzemních vod 2021

Zveřejněno dne: 27.5.2021
OÚ Rabakov zajistí i v letošním roce 2021 pro zájemce certifikovaný odběr a akreditovanou analýzu pitné vody z jejich individuálních zdrojů vod (studny, vrty). Pro trvale přihlášené obyvatele bude proveden odběr a analýza zdarma, pro ostatní zájemce z obce Rabakov může OÚ zajistit odběr vzorku zdarma a analýzu za cenu nabídnutou akreditovanou laboratoří ( 860,- Kč včetně DPH).

V případě zájmu je nutné se nahlásit do neděle 13.6.2021 (zavolojte, napište sms nebo email). Vlastní průzkum proběhne pravděpodobně hned v následující týdnech.

Odběr vzorku vody bude proveden z kohoutku v bytě do příslušné vzorkovnice. Vzorky budou ihned odvezeny do akreditované laboratoře. Vzorky budou analyzovány
v rozsahu následujícího chemického rozboru: CHSK-Mn, chloridy, dusitany, dusičnany, amoniak a amonné ionty, uhličitany, orthofosforečnany, fluoridy, sírany, hydrogenuhličitany, CO2 celkový-volný-agresivní, rozpuštěné látky sušené, pH, sumy kationtů a aniontů, tvrdost (Ca, Mg), kationty Ca, Na, K, Mn, Mg, Fe).

Výsledky budou předány indivuduálně formou laboratorního protokolu s odborným komentářem.