Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Sběr upotřebených jedlých tuků a olejů z domácností

Sběr upotřebených jedlých tuků a olejů z domácností

Zveřejněno dne: 2.3.2020
V rámci sběru tříděného odpadu je v budově obecního úřadu nově umístěn kontejner na sběr upotřebených jedlých olejů a tuků. Tento odpad můžete předat během úředních hodin (vždy sudá středa od 15:00 do 17:00 hod) pracovníkům obecního úřadu. Odpadní jedlé oleje a tuky lze předat pouze v neporušené a uzavřené nádobě (nejlépe PET lahev, kanystr apod.). Nádoba i s obsahem bude vložena do 120 l kontejneru, který bude pravidelně vyvážet spol. COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.