Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov

Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 9.7.2019
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.5.2019 bylo přijato usnesení č. 4, které schválilo program monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad obyvatel Rabakova. Cílem monitoringu financovaného z obecního rozpočtu bylo umožnit obyvatelům jednorázovou kontrolu kvality jejich individuálních zdrojů pitné a užitkové vody z hlediska základního chemického složení, dále z hlediska potencionálního mikrobiologického znečištění a zároveň zvýšit obecný zájem o zlepšování kvality podzemních vod. U vybraných tří zdrojů pitných vod byla provedena i analýza přítomnosti pesticidních látek v rámci indikativního průzkumu jejich výskytu v obci.

Monitoring proběhl dne 4.6.2019 odběrem prostého vzorku podzemní vody z domovního rozvodu reprezentující individuální zdroj pitné a užitkové vody (domovní studna, vrt). Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod je ke stažení ve formátu pdf v níže uvedených odkazech, včetně protokolu s laboratorními výsledky chemických analýz ze studánky na louce u Miclíků.  

1. Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov - 2019
2. Protokol studánka