Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Finanční příspěvek žákům a studentům na školní rok 2023/2024

Finanční příspěvek žákům a studentům na školní rok 2023/2024

Zveřejněno dne: 24.10.2023
V souladu s usnesením obecního zastupitelstva č. 6 ze dne 21.12.2020 budou v úředních hodinách OÚ Rabakov poskytnuty finanční dary žákům ZŠ a studentům SŠ a VŠ trvale žijícím v obci Rabakov v následující výši:

1) 1.000,- Kč žákům základních škol
2) 1.500,- Kč studentům učňovských a středních škol
3) 2.000,- Kč studentům vysokých škol

Za žáky ZŠ a studenty do 18 let bude finanční dar poskytnut jejich rodičům / zákonným zástupcům. Studenti SŠ a VŠ dále doloží potvrzení o studiu.