Domů » Informace pro obyvatele

Informace pro obyvatele

Nedělní kurz první pomoci odložen

Zveřejněno dne: 30.10.2019
Kurz první pomoci lektorovaný Českým červeným křížem se tuto neděli 3.11.2019 ze strany ČČK z personálních důvodů ruší.  O náhradním termínu Vás budeme informovat co nejdříve. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Zrušení úředních hodin dne 16.10.2019

Zveřejněno dne: 9.10.2019
Příští týden ve středu 16.10.2019 jsou úřední hodiny na OÚ z organizačních důvodu zrušeny. Za případné komplikace se omlouváme.

Výzva ÚZSVM a KÚ k identifikaci vlastníků nemovitostí

Zveřejněno dne: 2.10.2019
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Zveřejněno dne: 2.10.2019
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění, vyzýváme tímto upozorněním vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících ...více

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 11.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. ...více

Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech

Zveřejněno dne: 11.9.2019
Městské kulturní středisko, Městská knihovna Fráni Šrámka a Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pro Sobotku a okolí uspořádají po velkém úspěchu cyklu Modrá krev Sobotecka nový cyklus přednášek a besed Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech. Přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací. Cyklus pořádáme ve spolupráci s Muzeem ...více

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - lesy a kůrovec

Zveřejněno dne: 9.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 6.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. Do ...více

Kurz první pomoci Českého červeného kříže

Zveřejněno dne: 4.9.2019
V neděli 3.11.2019 v 9:00 ráno bude v budově OÚ uspořádán krátký kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červené kříže. Doba kurzu bude v rozsahu 1,5 – 2 hodin s následujícím obsahem: 1. Obecný postup první pomoci (zásady první pomoci, zásady bezpečnosti) 2. Bezvědomí, základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace, ...více

Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 9.7.2019
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.5.2019 bylo přijato usnesení č. 4, které schválilo program monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad obyvatel Rabakova. Cílem monitoringu financovaného z obecního rozpočtu bylo umožnit obyvatelům jednorázovou kontrolu kvality jejich individuálních zdrojů pitné a užitkové vody z hlediska základního chemického ...více

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 12.6.2019
Tento víkend 15. a 16. června 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 14.6. a odvezen bude v pondělí 17.6.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. ...více

Očkování psů - červen 2019

Zveřejněno dne: 7.6.2019
Příští týden v sobotu 15. června 2019 od 8:00 hodin ráno proběhne na zastávce u budovy obecního úřadu očkování psů pod vedením pana MVDr. Jana Buchtíka z Dolního Bousova.

Odečet elektroměrů

Zveřejněno dne: 5.6.2019
Příští týden v úterý 11. června 2019 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribude a.s. provádět odečet elektrohodin a to od 7:30 do 15:00.

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 31.5.2019
Pokládka finálního asfaltového povrchu bude dnes tj. 31.5.2019 ukončena. Od zítřka soboty 1.6.2019 budou pokračovat dokončovací práce na sjezdech, příkopech, budou vyznačeny bílé pruhy, atd. Termín ukončení uzavírky 9.6.2019 je platný. Dle informací zhotovitele bude 9.6.2019 silnice otevřena v režimu předčasného užívání, místo zákazu vjezdu se však objeví cedule s ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 27.5.2019
Po dobu úplného uzavření silnice, kdy bude aplikován penetrační asfaltový nátěr a pokládán finální asfaltový povrch, bude pro zaparkování vozidel obyvatel z Rabakova zpřístupněna zatravněná plocha bývalé skládky na okraji Domousnic (vedle železničního přejezdu). Plocha bude posekána a brána otevřena od zítřka, tj. od 28.5.2019. Děkujeme za vstřícnost a ochotu ...více
Stránky:  1 2 3 Další Poslední 
Stránka 1 z 3