Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Kontejner na velkoobjemový odpad

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 21.9.2021
O víkendu 23. a 24. října 2021 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Kontejner bude přistaven již během pátku 22.10. a odvezen bude v pondělí 25.10.2021.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie a obaly jimi znečištěné, baterie, azbeztové výrobky, atd.), dále pneumatiky, elektronika apod.

Některé nebezpečné odpady lze přivézt do neděle 24.10. do 8:30 ráno, kdy souběžně proběhne svoz nebezpečných odpadů. Využijte možnosti odevzdat i vysloužilou elektroniku, veškeré baterie a zářivky. Dále oleje a obaly od nich znečištěné a syntetické barvy.


Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří nábytek, koberce, lina, keramika, starý textil, drobný stavební odpad apod.

Ostatní odpady z domácností jako papír, plasty a sklo vhazujte prosím do příslušných blízkých kontejnerů na tříděný odpad.