Domů » Menu úřadu » Informace pro obyvatele » Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov v roce 2020

Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov v roce 2020

Zveřejněno dne: 5.8.2020
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 27.5.2020 bylo přijato usnesení č. 9, které schválilo pokračování programu monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad obyvatel Rabakova. Cílem monitoringu financovaného z obecního rozpočtu bylo umožnit obyvatelům opětovnou kontrolu kvality jejich individuálních zdrojů pitné a užitkové vody z hlediska základního chemického složení a možnost porovnat výsledky mezi lety 2019 a 2020. Cílem je zároveň zvýšit obecný zájem o zlepšování kvality podzemních vod.

Monitoring proběhl dne 22.6.2020 odběrem prostého vzorku podzemní vody z domovního rozvodu reprezentující individuální zdroj pitné a užitkové vody (domovní studna, vrt). Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod je ke stažení ve formátu pdf v níže uvedených odkazech, včetně protokolu s laboratorními výsledky chemických analýz z veřejně dostupné studny u obecního úřadu a na hřbitově.

1. Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov - 2020
2. Protokol studna u obecního úřadu