Domů » Vlčí Pole

Vlčí Pole

Za Lobkoviců zde přestavbou tvrze vznikl renesanční zámek. V 19. století byl empírově upraven, pozdější úpravy však zcela potlačily charakter stavby. U zámku je lesopark s původně gotickou kaplí sv. Šimona a Judy, barokně upravenou v roce 1683. Je v ní zvon z r. 1512 a oltář z r. 1670. Za totality byl v zámku domov důchodců. Dnes je v soukromém vlastnictví.

mapa