Domů » Menu úřadu » Úřední deska

Úřední deska

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím   v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku

 Rok 2024

 • Rozpočtové opatření č. 1 - 2024

  6.3.2024 ( 83 dní)

  31.12.2024

 • Návrh závěrečného účtu obce za rok 2023

  28.2.2024 ( 90 dní)

  1. Návrh-Záverečný účet 2023 Rabakov
  2. Příloha č. 1 Plnění rozpočtu dle paragrafů
  3. Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2023
  4. Výkaz - Fin212M_2023-12
  5. Výkaz - Rozvaha_2023-12
  6. Výkaz - Vykaz_zisku_a_ztraty_2023-12
  7. Výkaz - Priloha_2023-12
Stránky:  1 
Stránka 1 z 1