Domů » Informace pro obyvatele

Informace pro obyvatele

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 11.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. ...více

Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech

Zveřejněno dne: 11.9.2019
Městské kulturní středisko, Městská knihovna Fráni Šrámka a Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků pro Sobotku a okolí uspořádají po velkém úspěchu cyklu Modrá krev Sobotecka nový cyklus přednášek a besed Lidové umění Českého ráje a severovýchodních Čech. Přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací. Cyklus pořádáme ve spolupráci s Muzeem ...více

Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství - lesy a kůrovec

Zveřejněno dne: 9.9.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 6.9.2019
O víkendu 5. a 6. října 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 4.10. a odvezen bude v pondělí 7.10.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. Do ...více

Kurz první pomoci Českého červeného kříže

Zveřejněno dne: 4.9.2019
V neděli 3.11.2019 v 9:00 ráno bude v budově OÚ uspořádán krátký kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červené kříže. Doba kurzu bude v rozsahu 1,5 – 2 hodin s následujícím obsahem: 1. Obecný postup první pomoci (zásady první pomoci, zásady bezpečnosti) 2. Bezvědomí, základní neodkladná kardiopulmonální resuscitace, ...více

Závěrečná zpráva monitoringu podzemních vod v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 9.7.2019
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 15.5.2019 bylo přijato usnesení č. 4, které schválilo program monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad obyvatel Rabakova. Cílem monitoringu financovaného z obecního rozpočtu bylo umožnit obyvatelům jednorázovou kontrolu kvality jejich individuálních zdrojů pitné a užitkové vody z hlediska základního chemického ...více

Kontejner na velkoobjemový odpad

Zveřejněno dne: 12.6.2019
Tento víkend 15. a 16. června 2019 bude u točny vedle obecního úřadu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude přistaven již během pátku 14.6. a odvezen bude v pondělí 17.6.2019. Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (zejména chemikálie, obaly od chemikálií, baterie, atd.) , azbeztové výrobky, pneumatiky, apod. ...více

Očkování psů - červen 2019

Zveřejněno dne: 7.6.2019
Příští týden v sobotu 15. června 2019 od 8:00 hodin ráno proběhne na zastávce u budovy obecního úřadu očkování psů pod vedením pana MVDr. Jana Buchtíka z Dolního Bousova.

Odečet elektroměrů

Zveřejněno dne: 5.6.2019
Příští týden v úterý 11. června 2019 budou pracovníci společnosti ČEZ Distribude a.s. provádět odečet elektrohodin a to od 7:30 do 15:00.

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 31.5.2019
Pokládka finálního asfaltového povrchu bude dnes tj. 31.5.2019 ukončena. Od zítřka soboty 1.6.2019 budou pokračovat dokončovací práce na sjezdech, příkopech, budou vyznačeny bílé pruhy, atd. Termín ukončení uzavírky 9.6.2019 je platný. Dle informací zhotovitele bude 9.6.2019 silnice otevřena v režimu předčasného užívání, místo zákazu vjezdu se však objeví cedule s ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 27.5.2019
Po dobu úplného uzavření silnice, kdy bude aplikován penetrační asfaltový nátěr a pokládán finální asfaltový povrch, bude pro zaparkování vozidel obyvatel z Rabakova zpřístupněna zatravněná plocha bývalé skládky na okraji Domousnic (vedle železničního přejezdu). Plocha bude posekána a brána otevřena od zítřka, tj. od 28.5.2019. Děkujeme za vstřícnost a ochotu ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 24.5.2019
Příští týden v úterý 28.5.2019 bude v odpoledních hodinách (pravděpodobně kolem 15:00) zahájena aplikace asfaltové penetrace. Následující den ve středu 29.5.2019 až do pátku 31.5.2019 bude probíhat pokládka nového asfaltového povrchu. Po celou tuto dobu, tedy od odpoledních hodin v úterý 28.5.2019 do pátku 31.5.2019 bude silnice zcela uzavřena a ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 13.5.2019
Stavba propustku mezi č.p. 10 a 11 bude zahájena tuto středu 15. května a ukončena by měla být druhý den ve čtvrtek 16. května. Stavba propustku po tyto dva dny úplně znemožní průjezd obcí. Obyvatelé budou muset vyjíždět z obce podle svého bydliště buď na sever přes Domousnice, nebo na ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 3.5.2019
Aplikace hydraulických pojiv (vápna a cementu) byla dnes, tj. 3.5.2019, ukončena. Upravené podloží silnice by mělo ještě 24 hodin tuhnout, tudíž by nemělo být vystaveno nadměrné dopravě. Tuto sobotu a neděli (4 - 5.5.2019) bude držet stavební firma pracovní klid. Od pondělí 6.5.2019 bude podloží ...více

Aktualizace informací o uzavírce během rekonstrukce silnice v obci Rabakov

Zveřejněno dne: 26.4.2019
Do středy 1.5.2019 budou pokračovat dosavadní práce na příkopech. Ve čtvrtek 2.5.2019 bude zahájena aplikace a zapravení vápna a cementu do podloží vozovky. Aplikace má být ukončena v sobotu 4.6.2019. V uvedených třech dnech, tedy 2. až 4. května, bude průjezd výrazně omezen. Řiďte se prosím pokynů pracovníků stavby, počítejte ...více
Stránky:  První Předchozí 1 2 3 4 5 Další Poslední 
Stránka 3 z 5